ИНСТИТУЦИИ

Нуждаете се от заверени преводи или надеждни услуги за устен превод, за да комуникирате ясно и разбираемо с различни институции? Вие сте на правилното място!

ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ ПРЕД ИНСТИТУЦИИ

Нашите държавни клиенти използват, наред с други, следните преводачески услуги:

Преводи на различни молби, например за развод и коригиране на пенсионни права. Преводи на обвинителни актове, следствени преписки, както и наказателни заповеди и заповеди за задържане. Преводи на официални документи, доклади, удостоверения и решения. Преводи на различни форми, както и на e-mail и SMS кореспонденция. Преводи на поща на затворници, формуляри за изслушване и протоколи от разпити

От началото на нашата дейност се чувстваме длъжни да предоставяме най-доброто обслужване. По желание на нашите  клиенти предлагаме заверени преводи, които се изготвят от опитни заклети преводачи. Всички клиенти могат да разчитат на нашата абсолютна дискретност, както и на бърза и навременна подготовка на преводите.

В допълнение към писмените технически преводи и заверените преводи, ние предоставяме и нашите услуги за устен превод. Властите могат да извлекат голяма полза от тях, както и участващите в наказателни производства и мигрантите, които се нуждаят от езиково и културно посредничество за официални канали.

КОНТАКТИ

Изрично отбелязваме, че с цел по-добра четливост даваме личните обозначения само в мъжка форма. Винаги имаме предвид представители на двата пола. Благодарим ви за разбирането и очакваме да се запознаем лично с вас. Доброто и съвместно сътрудничество е наш основен приоритет.

Обади ни се!