преводи, легализация и изготвяне на докумнти в Германия от заклет преводач

Агенция за превод и легализация Dolmeta предлага комплексни преводачески услуги от/на български език към всички официални езици на ЕС и други езици – бърз писмен превод и легализация, превод на техническа документация, устен превод и заверки на документи.

Изпратете документ за безплатна консултация

Изпратете вашата заявка  – посочете услуга, от какъв на какъв език да е преводът, искате ли легализация или заверка. В рамките на работния ден ние ще ви върнем указания наистина ли ви е необходима легализация, цена и срок за изпълнение на поръчката.

1470399656_Branding

Заверка на чужди документи

Легализация на издадени документи от чужда държава
Документи издадени от властите на чужда държава, следва да бъдат удостоверени, в съответствие със задълженията за извършване на удостоверяването.

1470399614_Social_Media

Преводи за цяла Германия

Защо да изберете нас?
В зависимост от индивидуалните изисквания, ние изработваме както писмени специализирани преводи, така и заверени преводи за нашите частни клиенти. Ние гарантираме коректността и пълнотата на всеки превод, извършен от нашите опитни и заклети преводачи.

1470399671_SEO

Легализация на български документи

Заверки във всички министерства, институции и консулски представителства.
Бърз преворд и легализация на документи, при спазване на всички изисквания - за да реализиране целите си, без допълнителни бюрократични спънки.

1470399667_Newsletter.png

Изпратете вашата заявка

email: office@dolmeta.de
tel: 0176 8206 1442
Ние отговаряме на специалните нужди на нашите клиенти, като предлагаме симултанен, последователен и превод за връзка в допълнение към компетентните преводачески услуги. Това се оказва необходимо, за да се свалят успешно сложни официални канали, медицински консултации или лични въпроси в службите по вписванията.

Услуги

Писмени преводи на документи

Официални писмени преводи на всички видове документи, извършени от заклети преводачи. Преводите ни гарантират : точност, прецизност, адаптиране към езиковата и културна специфика или аудиторията, за които са предназначение. Специализирани преводи в области: право, икономика, финанси, технологии, медицина и над 20 други терминологични области.

 

Легализация на документи

Преводи и легализация е комплексна услуга, която включва в себе си официален превод на съответните документи и заверката им от различни институции – нотариуси, министерства, агенции, дирекции, посолства, консулски служби, както и заверка на преводите.
 

Заверка на документи

Dolmeta извършва заверки на документи във всички държавни институции и посолства в РБългария. 

Устни преводи 

Консекутивни и симултанни преводи и превод пред нотариус, придружаване при пътувания, срещи, посещения . 

Услуги за Властите

Нашите клиенти използват следните услуги за превод, наред с другото:

o Преводи на различни официални документи, например за развод и коригиране на пенсионни права
o Преводи на обвинителни актове, следствени досиета, наказателни заповеди и заповеди за арест
o Преводи на официални документи, отчети, удостоверения и решения
o Преводи на различни форми, както и кореспонденция по имейл и SMS
o Преводи на поща на затворници, формуляри за изслушване и протоколи от разпити

1470399656_Branding

Услуги за фирми

Нашите клиенти се интересуват предимно от следните преводачески услуги:

o Преводи на договори и бизнес планове за привличане на инвестиции
o Преводи на инструкции, политики и указания за служители
o Преводи на общи бизнес политики и декларации за поверителност
o Преводи на маркетинг документи, например брошури и документи за реклама
o Превод на имейл и SMS кореспонденция с международни клиенти

Услуги за частни клиенти

Нашите клиенти изискват следните преводачески услуги, наред с други:

o Преводи на различни сертификати и официални документи
o Преводи на свидетелства за семейно положение
o Преводи на документи за самоличност и удостоверения за регистрация
o Преводи на завещания, апостили и шофьорски книжки
o Преводи на медицински документи и сертификати
o Преводи на дипломи за училище и документи за кандидатстване
o Преводи за признаване на немско гражданство
o Преводи на различни договори и трудови книжки

Адрес: Wanheimer Str. 97, 47053 Duisburg

email: office@dolmeta.de
Мобилен телефон: 0176 / 82061442

Офис телефон: 0203 / 71493164
Факс: 0203 / 7185986

Обади ни се!