УСЛУГИ ЗА ФИРМИ

Искате ли да използвате писмени специализирани преводи и ефективно управление за комуникация с клиенти, бизнес партньори и служители?

УСЛУГИ ЗА ФИРМИ

Нашите корпоративни клиенти се интересуват предимно от следните преводачески услуги:

Преводи на договори и бизнес планове за привличане на инвеститори Преводи на инструкции, политики и насоки за служителите Преводи на общи бизнес политики и декларации за поверителност Преводи на маркетингови документи, например брошури и документи с позиции Преводи на електронна поща и SMS кореспонденция с международни клиенти

Писмените технически преводи, които изготвяме, помагат на компаниите да оформят професионално отношенията с техните чуждестранни клиенти, бизнес партньори и служители. В тази връзка ние адресираме нашите преводачески услуги към всички компании, независимо от размера и индустрията. Можем да отговорим на очакванията и на най-взискателните клиенти, като разполагаме с опитни преводачи специалисти в екипа си, често с носители на езика. Все повече компании решават да въведат ефективно управление на терминологията. Основната цел на това решение е създаване на единен имидж на компанията и укрепване на нейните позиции на пазара. Като важна част от процеса на превод, управлението на терминологията подпомага компаниите в стратегическото използване на технически термини и техните собствени термини. Ще се радваме да ви помогнем в това отношение с думи и дела.

КОНТАКТИ

Изрично отбелязваме, че с цел по-добра четливост даваме личните обозначения само в мъжка форма. Винаги имаме предвид представители на двата пола. Благодарим ви за разбирането и очакваме да се запознаем лично с вас. Доброто и съвместно сътрудничество е наш основен приоритет.

Обади ни се!